ساخت اپلیکیشن اندروید فروش کارت شارژ

قدیم برای خرید شارژ باید میرفتیم به سوپر مارکت‌های و از آنجا شارژ می‌خریدیم، ولیای امروزه با پیشرفت اپلیکیشن‌های موبایل کمتر کسی برای خرید شارژ به سوپرمارکت مرخراجه میکند.

مزیت اپلیکیشن های خرید شارژ:

  • سرعت: دیگر برای خرید شارژ نیاز نیست لباس بپوشیم و از خونه برویم کافی اپلیکشن موبالیتان را برای یک لحظه باز کنید.
  • وارد کن کد: شارژ از طریق اپلیکیشن میتواند مستیم یا از طریق دریافت کد باشد، در صورتی که روش مستیم را انتخاب کنیم نیاز به وارد کردن کد شارژ نیست.
  • نگرانی از آسیب دیدن کد: یکی از نگرانی ها هین خراشین کد شارژ برای خوندن کد پاک شدن کد شارژ بود ولی در اپلیکیشن ها موبایل نیاز نیست جای را بخراشید که نگران چنین مسائلی باشید.
  • ارزان: در اپلیکیشن های موبایل، خرید شارژ از طریق اپلیکیشن ارزان تر از خرید شارژ از سوپر مارکت های است، بخاطر اینکه نیاز به تولید کاغذ و واسطه برای دریافت کد شارژ نیست.
  • پول خورد: اگر برای خرید شارژ به سوپر مارکت مراجعه کرده باشید حتما براتون اتفاق افتاده که فروشنده پول خورد ندارد به همین علت بجای اون پول ادامس به شما می دهد ولی در اپلیکیشن موبایل خرید شارژ چون با استفاده از رمز دوم پرداخت صورت میگیرد نیاز به نگرانی باببت پول نیست.
  • تمام شدن شارژ: وقتی به سوپرمارکت مراجعه می‌کنیم این امکان هم وجود داشت کد شارژ موجود در سوپرمارکت تمام شده باشد.

آیا یک اپلیکیشن خرید شارژ فقط وظیفه خرید شارژ را دارد؟

یک اپلیکیشن خرید شارژ میتواند قسمتی از یک اپلیکیشن دیگر باشد که خرید شارژ میکند و فقط یک اپلیکیشن شارژ وظیفش فروش شارژ به مشتری میتواند نباشد.
یک نمونه از این نوع اپلیکیشن ها برنامه آپ است

خرید شارژ از طریق اپلیکیشن آپ
اپلیکیشن برای خرید شارژ اپ

یک اپلیکیشن خرید شارژ باید محیطی ساده وجذاب داشته باشد تا کاربر گیچ نشود و یک تیم مسلط به دانش برنامه نویسی نوشته شود، در صورتی که دنبال همچین تیمی میگردید شرکت موبی سافت بهترین گزینه برای طراحی اپلیکیشن خرید شارژ است.