آموزش

ادغام چیلیوری و ریحون

چیلیوری و ریحون ادغام شدند

اپلیکیشن سفارش غذا چیلیوری و ریحون ادغام شدند! بعد از ادغام زودفود با اسنپ، اپلیکیشن اسنپ فود توانست جایگاه خودش را به راحتی در رتبه اول تثبیت کند و دو اپلیکیشن چیلیوری و ریحون همیشه برای کسب جایگاه دوم باهم رقابت داشتد. این دو اپلیکیشن در تصمیمی جدید باهم ادغام شدند و قرار است با برند چلیوری ادامه به کار دهند. ... ادامه مطلب